info@unijasprn.org.rs
018 513 589

Single Blog Title

This is a single blog caption

Измене закона добре, али потребно радити на превенцији и едукацији

Крајем октобра ове године усвојене су измене и допуне три просветна закона, а донете мере се пре свега фокусирају на строжију дисциплину ученика са непримереним понашањем. Неке од измена предвиђају да ће се оцена из владања ученика рачунати у просек од другог разреда основне школе, затим да ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак може бити удаљен са наставе најкраће пет радних дана, а најдуже до окончања самог поступка. Такође, школа ће моћи да поднесе кривичну пријаву против родитеља. Представници дела просветара се слажу – измене су добре, али истичу да је пре свега потребна превенција и едукација како до дисциплинских поступака не би дошло.

„Усвојене мере не штите само запослене у образовању, већ по нашем мишљењу чине да школе постану безбедније и заштићеније од негативних утицаја, који се дешавају у друштву. Након свега што се десило и даље тврдимо да су школе у Србији, захваљујући пре свега запосленима у образовању најсигурнија места за ученике“, рекао је за Инсајдер председник Уније синдиката просветних радника Добривоје Марјановић.

Како додаје, измене и допуне сета закона из области образовања инициране су догађајем од прошле године – нападом ученика средње школе на колегиницу из Трстеника и сматра да су се тим случајем „показале све аномалије и која су права дата ученицима у односу на обавезе које имају у току школовања“.

„Унија синдиката просветних радника Србије је протестом и обуставом рада у 47 градова у Србији затражила хитну реакцију надлежних, али адекватног одговора није било. Нажалост десио се и немио догађај у мају 2023. године, који је показао све слабости образовног система. Након тога држава је под притиском јавности и просветних радника, прихватила одређене сугестије у измени законске регулативе, које су усвојене крајем октобра“, објашњава Марјановић.

Подсетимо, у новембру прошле године на друштвеним мрежама освануо је снимак на којем се види да тројица ученика током часа у Средњој техничкој школи у Трстенику ремете час и измичу столицу наставници. Снимак се проширио на друштвеној мрежи Инстаграм и Виберу. Против ученика је одмах покренут васпитно-дисциплински поступак, а два ученика која су била искључена из школе због насиља враћени су на наставу јер је након жалбе, како је речено, установљен пропуст у процедури. Трећи ученик се из школе исписао.

Међутим, према Закону о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања сада се превиђа да ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак не може да се испише из школе до окончања поступка.

„Па генерално по мени је јако добра измена закона везаног за дисциплински поступак, да ученик не може да се испише док се дисциплински поступак не заврши и да пређе само у другу школу и да настави као да се ништа није догодило, то је рецимо добра измена“, каже за Инсајдер Ана Димитријевић из Форума београдских гимназија.

Родитељ или други законски заступник на ово решење нема право жалбе, али, како се наводи, може тражити судску заштиту у управном спору.

Разлози због којих је вођен васпитно-дисциплински поступак, као изречене мере морају да буду део исписнице, као и део уписнице у другу основну или средњу школу.

„Школа у којој ученик наставља школовање у обавези је да прати понашање ученика и спроводи појачан васпитни рад у сарадњи са надлежним центром за социјални рад и другим установама спољашње заштитне мреже“, пише у изменама Закона.

Удаљење са наставе – казна, а не краћи одмор
Још једна од измена јесте и удаљење ученика из обавезне наставе уколико се против њега покрене васпитно-дисциплински поступак за тежу повреду обавеза.

„Ученик може бити удаљен из непосредног образовно-васпитног рада и осталих облика образовно-васпитног рада најкраће пет радних дана, а најдуже до окончања васпитно-дисциплинског поступка“ пише у измени закона.

„Сама суспензија ученика који се понаша непримерено у зависности од прекршаја наравно значи одсуствовање из школе, али под условом, наравно, када се врати да се није вратио са краћег одмора него да мора да одговара да буде проверен из области које су рађене“, објашњава Ана Димитријевић.

Измене закона то и предвиђају – током удаљења са наставе ученик, родитељ или други законски заступник дужан је да се информише о настави и њеном садржају, као и да је прати уз наставни материјал који је школа обавезна да обезбеди.

Школа је такође у обавези да обавести надлежни центар за социјални рад о удаљењу ученика, док се пре доношења решења о удаљењу морају утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Оцене из владања као и свака друга оцена
Изменама закона предвиђено је и да се владање ученика од другог разреда основне школе па до завршетка средњег образовања оцењују бројчано и да улазе у просек, како на полугодишту, тако и на крају године.

„Оцена из владања се и до сада рачунала у успех, али сада ће улазити у просек у основној школи раније него што је пре. Суштина је била да би оцена требало да се даје као и било која друга оцена значи није нужно петица, него се оцена даје у односу на понашање ученика“, објашњава Ана Димитријевић.

Како додаје, већина ученика би и даље имала примерно владање.

„Већина деце се стварно понаша како треба, морамо узети у обзир и њихове године, енергију и тако даље. Зна се шта су непримерена понашања и понашања која треба на неки начин санкционисати“, каже она.

Са овом тврдњом слаже се и председник Уније синдиката просветних радника Добривоје Марјановић

„Оцене из владања су само један од сегмената, који могу да допринесу безбеднијем окружењу. Већина ученика своје обавезе извршава у складу са регулативом, али због понашања појединаца има проблеме у реализацији активности и не осећа се безбедно у школама. Када се овакве ситуације лоцирају у школама неопходно је применити све процедуре дефинисане законом“, каже Марјановић за Инсајдер.

Школа има право да поднесе кривичну пријаву
Једна од новина јесте и право школе да поднесе кривичну пријаву против родитеља.

„Мера сама по себи мора да буде крајња и нужна. Већина родитеља своју обавезу испуњава, али морамо да кажемо да постоје и они који занемарују процес родитељства. Заокупљени својим послом и дневним обавезама занемарујемо основну мисију, а то је да са својом децом разговарамо и пружимо им подршку, када им је то потребно. Још једном напомињемо да само заједно можемо да се изборимо са свиме што нам се из окружења намеће, а штетно је по децу“, наглашава Марјановић.

„То што ће школе моћи да поднесу кривичну пријаву против родитеља даје и нама некаква овлашћења. С обзиром да родитељи могу да поднесу кривичну пријаву против школе зашто то не би било двосмерно? Јер, заиста на одређеним нивоима и одређеним школама постоји невероватан притисак и малтретман од стране амбициозних родитеља који неће да се помире са тим да њихово дете нема довољан потенцијал за неку оцену који очекују или да не ради довољно или да се не понаша примерено“, каже за Инсајдер Ана Димитријевић из Форума београдских гимназија.

Она додаје и да се нада да ће се просветни радници осетити заштићеније овим изменама, као и да ће они који врше притисак на просветне раднике зазирати од казни.

„Треба јасно предочити свима да могу да у ствари сносе последице свог понашања и ја се надам да ће се све те ствари спроводити тамо где треба и онда када треба и да ће то у једном тренутку довести до тога да заправо просветни радници буду заштићени од тих притисака“, објашњава Димитријевић.

Како додаје Добривоје Марјановић осим измена законске регулативе почела је са радом и Платформа „Чувам те“, која евидентира све облике насиља, али и коначно умрежава школе, Центре за социјални рад и полицију ради решавања конкретних проблема.

Извор: Инсајдер