info@unijasprn.org.rs
018 513 589

Single Blog Title

This is a single blog caption

ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА УСВОЈЕНИ У СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА УСВОЈЕНИ У СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о уџбеницима