info@unijasprn.org.rs
018 513 589

Single Blog Title

This is a single blog caption

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПЕДАГОШКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Састанак је одржан 26. октобра 2023. године у просторијама Министарства просвете. Разматрале су се могућности, које се у е Дневнику могу дорадити, како би се олакшало вођење педагошке документације.

На предлог синдиката договорено је:
– Документа, која школа издаје (сведочанства, уверења, дипломе, исписнице, испити…) штампаће се из е Дневника.

Ова измена требало би да заживи до јуна школске 23/24.

У наредном периоду радиће се на решењу за Матичне књиге и обрасце који се налазе на више страна (потребна измена Правилника и законске регулативе).

– Формативна оцена ће бити посебна ставка у е Дневнику са понуђеним активностима у падајућем менију (оствареност исхода и препоруку наставници ће моћи сами да допишу). Формулације активности ће бити достављене Министарству просвете у току новембра.

Очекивано време примене ове опције биће почетак следеће школске године.

– Постојећи емотикони у виду смајлија биће постепено замењени.
– Владање ученика на часу уписано у напомене биће видљиво родитељима.
– Са леве стране екрана или као издвојена картица постојаће посебна ставка „Педагошка свеска“. Све активности и описе оцена, које наставник уноси за сваког ученика овде ће систем аутоматски повлачити. Констатовано је да форма и изглед педагошке свеске није законом прописана.

Разматране су опције извоза података за извештаје, као и сами извештаји и договорено је да ће се поједноставити процедура извоза извештаја.
Констатовано је да не постоји законом прописана форма извештаја.
Још једном је наглашено да „тромесечје“ у форми у којој је постојало не постоји више. Поводом статуса „тромесечја“ обратићемо се дописом Министарству просвете ради појашњења статуса обавеза наставника поводом класификационог периода, а све у склопу смањења обима педагошке документације.